Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Kancelariju

>

Funkcionalna uprava i posvećenost poljoprivrednoj proizvodnji ključni za prevazilaženje izazova

Funkcionalna uprava i posvećenost poljoprivrednoj proizvodnji ključni za prevazilaženje izazova
Datum objave: 06.10.2020 17:12 | Autor: KEI

Ispis Štampaj stranicu


Pandemija koronavirusa ozbiljno je pogodila sektor poljoprivrede i ribarstva, a suočavanje sa predstojećim izazovima zahtijeva funkcionalnu javnu upravu i kontinuitet napretka koji je postignut u prethodnim godinama, ocijenjeno je na 13. sastanku Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Crne Gore i Evropske komisije.

Na 13. sastanku sastanku Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Crne Gore i Evropske komisije predstavnici crnogorskih institucija predstavili su napredak ostvaren u reformskom procesu u pregovaračkim poglavljima 11, 12 i 13 – oblastima poljoprivrede i ruralnog razvoja, bezbjednosti hrane, veterinarske, fitosanitarne politike, kao i ribarstva, s posebnim osvrtom na uticaj pandemije koronavirusa na ovaj sektor. Pododbor predstavlja zvanični sastanak između EU i Crne Gore, koji se održava na godišnjem nivou, s ciljem razgovora o razvoju sektora u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Crne Gore.

Zamjenik glavnog pregovarača Marko Mrdak istakao je da bi pandemija COVID-19 mogla da uvede crnogorsku, ali i evropske ekonomije, u recesiju, zbog čega bi države trebalo da preduzmu hitne mjere za ublažavanje dugoročnog uticaja na prehrambeni sektor. „Pandemija je pokazala da bi Crna Gora trebalo više da bude posvećena poljoprivrednoj proizvodnji, kako bi ostvarila znatno veći udio u bruto domaćoj proizvodnji i smanjila uvoz“, rekao je Mrdak.

On je saopštio da se u okviru poglavlja 11 sprovode aktivnosti definisane akcionim planom, ali da je primjena određenih odgođena zbog pandemijske situacije i da se njihova realizacija očekuje u narednom periodu. Istakao je da je Vlada Crne Gore donijela Poseban prorgam podrške poljoprivredi i ribarstvu i da su sve mjere Agrobudžeta, planirane u periodu trajanja mjera uvedenih kao odgovor na pojavi COVID 19 virusa realizovane, što je od velikog značaja za očuvanje stabilnosti poljoprivrednog sektora. Kad je u pitanju poglavlje 12, informisao je da se nastavlja implementacija Strategije sa akcionim planovima usvojene 2015, a inovirane 2019. godine. Podsjetio je da na kontinuirano sprovođenje Nacionalnog programa za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka, kao i Nacionalnog programa za unapređenje objekata za proizvode životinjskog porijekla i objekata za nusproizvode životinjskog porijekla kao obaveza koje proizilaze iz završnog mjerila. U oblastima obuhvaćenim poglavljem 13, istakao je da je za sveukupni uspjeh u dostizanju EU standarda od suštinskog značaja sposobnost primjene zakona koji se odnose na razvoj tržišta, strukturne mjere i državnu pomoć u ribarstvu i akvakulturi.

Istakao je značaj jačanja administrativnih kapaciteta i naglasio da Crna Gora nastavlja da ulaže napore u njihovo jačanje.

KEI

Zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Barbara Hesus-Žimeno je istakla da je Pododbor važna prilika za razmatranje uspjeha Crne Gore u oblastima pokrivenim poglavljima 11, 12 i 13, u kontekstu COVID-19 situacije, koja je ozbiljno pogodila sektor.

„Suočavanje sa ovim izazovima zahtijeva funkcionalnu javnu upravu i nastavak napretka koji je postignut tokom proteklih godina“, rekla je Hesus-Žimeno, ukazujući na ključnu ulogu koju će imati funkcionalna uprava u omogućavanju budućoj Vladi da nastavi sa napretkom na putu pristupanja EU, na kom je Crna Gora napredovala.

Kopredsjedavajući Pododbora, generalni direktor u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, Darko Konjević, ocijenio je da je crnogorska administracija radila predano i u uslovima pandemije, istakavši da se nada da će to biti potvrđeno i Izvještajem Evropske komisije za Crnu Goru.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI
GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE