Manja slova Veća slova RSS
KEIKEI

Pitajte Kancelariju

Kancelarija za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije formirana je pri Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore, u cilju povećanja stepena posvećenosti i koordinacije svih učesnika pregovaračkog procesa. Za glavnog pregovarača Crne Gore sa Evropskom unijom imenovan je Aleksandar Drljević.

U Kancelariji za evropske integracije se vrše poslovi koji se odnose na upravljanje i koordinaciju Procesa stabilizacije i pridruživanja i pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, kroz koordiniranje i praćenje rada zajedničkih tijela osnovanih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njihovih država članica sa jedne strane i Crne Gore sa druge strane, kao i kroz formiranje i učešće u radu tijela za koordinaciju procesa pregovora o pristupanju, učešće na sastancima međuvladinih konferencija o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji i pripremu strategijskih dokumenata u vezi s procesom evropske integracije.

U oblasti pristupanja Evropskoj uniji, Kancelarija koordinira aktivnosti koje se odnose i na saradnju ministarstava, državnih organa i institucija Crne Gore s institucijama, organima i tijelima Evropske unije, njenim državama članicama, državama kandidatima i potencijalnim kandidatima u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji, kao i na koordinaciju, pripremu i učešće u inicijativama Evropske unije u okviru politike proširenja. Takođe, obavlja koordinaciju usklađivanja domaćih propisa s pravnom tekovinom Evropske unije, kao i potvrđivanje obrasca, izjave i tabele usklađenosti propisa s propisima Evropske unije.

U nadležnosti Kancelarije su i poslovi koji se odnose na koordinaciju prevođenja, pripreme i razvoja crnogorske verzije pravne tekovine Evropske unije i stručne i pravne redakture i lekture prevedenih propisa pravne tekovine Evropske unije; upravljanje bazama za podršku procesa prevođenja, saradnju s institucijama, organima i tijelima Evropske unije na području prevođenja, kao i s ministarstvima, državnim organima i institucijama u Crnoj Gori na području prevođenja.

Značajan djelokrug rada Kancelarije se odnosi na koordinaciju procesa programiranja, nadgledanja, ocjenjivanja i izvještavanja o nacionalnim i regionalnim programima i projektima finansiranim iz sredstava bespovratne podrške Evropske unije; koordinaciju aktivnosti za pripremu i učešće Crne Gore u programima prekogranične i transnacionalne saradnje i sprovođenje projekata tehničke podrške EU.