Manja slova Veća slova RSSPitajte Kancelariju

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Telefon: 020 481 301
E-mail: kei@gsv.gov.me
Adresa: Bulevar revolucije 15, 81000 Podgorica

Zamjenik glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine

Marko Mrdak

E-mail: marko.mrdak@gsv.gov.me

Telefon: 020/ 481-302

Zamjenica glavnog pregovarača – nacionalni IPA koordinator

Ivana Glišević Đurović


Telefon: 020/ 481-303 

Savjetnica glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji

Dragana Marković


Telefon: 020/ 481-304

Savjetnica glavnog pregovarača

Ivana Vujošević


Telefon: 020/ 481-306

Savjetnica glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji

Nada Pejović

E-mail: nada.pejovic@gsv.gov.me

Telefon: 020/ 481-305

Savjetnica zamjenika glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine EU

Tatjana Bulajić Vučinić

E-mail: tatjana.vucinic@gsv.gov.me

Telefon: 020/ 481-316

Savjetnik zamjenice glavnog pregovarača – Nacionalne IPA koordinatorke

Bojan Vujović

E-mail: bojan.vujovic@gsv.gov.me

Telefon: 020/ 481-303


Načelnik Odsjeka za sektorske politike EU

Andrej Orlandić

E-mail: andrej.orlandic@gsv.gov.me

Telefon: 020/ 481-315

Načelnik Odsjeka za politička pitanja Evropske unije

Miloš Radonjić

E-mail: milos.radonjic@gsv.gov.me

Telefon: 020/ 481-314

Načelnik Odsjeka za koordinaciju podrške EU

Bojan Vujović

E-mail: bojan.vujovic@gsv.gov.me

Telefon: 020/ 481-353

Načelnik Odsjeka za evropsku teritorijalnu saradnju

Miodrag Račeta

E-mail: miodrag.raceta@gsv.gov.me

Telefon: 020/ 481-313

Načelnica Odsjeka za horizontalna I strategijska pitanja

Tatjana Bošković

E-mail: tatjana.boskovic@gsv.gov.me

Telefon: 020/ 481-318

Načelnica Odsjeka za uskladjivanje propisa s pravnom tekovinom EU

Nevenka Vulićević

E-mail: nevenka.vulicevic@gsv.gov.me

Telefon: 020/ 481-312

Načelnica Odsjeka za pripremu crnogorske verzije pravne tekovine EU

Olivera Jukić

E-mail: olivera.jukic@gsv.gov.me

Telefon: 020/ 481-308