Manja slova Veća slova RSSPitajte Kancelariju

Zamjenik glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine

KEI

Marko Mrdak je rođen 11. septembra 1986. godinje u Kotoru. Osnovnu školu je završio u Kotoru, a srednju školu u Baton Ružu, Sjedinjene Amreričke Države. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, a magistrirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta La Sapijenca u Rimu, Italija.

Dodatno se usavršavao na Američkom institutu za političke i ekonomske sisteme u Pragu, Češka Republika; Bečkoj diplomatskoj akademiji, Austrija; Akademiji Klingendal u Hagu, Holandija; Ministarstvu vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, Berlin, Njemačka i dr.

Radno iskustvo započinje u avgustu 2010. godine, u Sekretarijatu Ujedinjenih nacija u Nju Jorku, Odsjek za ekonomsko-socijalna pitanja (UN DESA), nakon čega, u januaru 2011. godine zasniva radni odnos s Italijanskim atlantskim komitetom u Rimu, Italija.

U aprilu 2012. godine dolazi u Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih intgracija, gdje je od samog početka pregovaračkog procesa bio član Sekretarijata pregovaračke grupe. Nakon pomenutog, pored obaveza iz pregovaračkog procesa, u okviru Ministarstva evropskih poslova i kasnije Generalnog sekretarijata Vlade, radio je na uspostavljanju strateškog sistema planiranja Vlade.

Za zamjenika glavnog pregovarača za poglavlja pravne tekovine EU imenovan je 4. oktobra 2018.