Manja slova Veća slova RSSPitajte Kancelariju

Zamjenica glavnog pregovarača – Nacionalna IPA koordinatorka

KEI

Ivana Glišević Đurović je rođena 21. novembra 1981. godine. Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore završila je u Podgorici, a zvanje magistra ekonomskih nauka stekla je na istom fakultetu u oktobru 2009. godine.

Za zamjenicu glavnog pregovarača Crne Gore sa Evropskom unijom i nacionalnu IPA koordinatorku imenovana je 24. maja 2018.

Glišević Đurović koordinira proces programiranja, nadgledanja i evaluacije programa pretpristupne podrške EU, a zadužena je i za koordinaciju saradnje državnih organa sa institucijama, organima i tijelima EU, njenim državama članicama i drugim zemljama i međunarodnim organizacijama, u oblastima povezanim s programima pretpristupne podrške EU. U oblasti evropskih integracija radi od 2007. godine, na poslovima u vezi sa upravljanjem EU fondovima. Sarađivala je sa svim tijelima i strukturama uključenim u proces korišćenja pretpristupne podrške EU, a obavlja i poslove nacionalnog koordinatora makroregionalnih strategija EU i strateškog koordinatora IPA komponenata.

Prethodno je obavljala funkciju generalne direktorice za evropske fondove u Ministarstvu evropskih poslova. U Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija obavljala je funkciju v.d. generalne direktorice za koordinaciju programa pomoći EU. Prije toga bila je Direktorica Direkcije za regionalnu i teritorijalnu saradnju u istom ministarstu.

Radila je kao projektna menadžerka Crne Gore za IPA Jadranski prekogranični program u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu (Akvila, Italija), kao i za Novi jadranski susjedski program INTERREG/CARDS/PHARE, INTERREG IIIA – IPA prekogranični program u Zajedničkom tehničkom sekretarijatu (Akvila, Italija). Profesionalno iskustvo stekla je i kao savjetnica u Sektoru za prekograničnu saradnju Sekretarijata za evropske integracije Vlade Crne Gore.

Pohađala je veliki broj obuka i seminara iz oblasti EU integracije. Govori tečno engleski i italijanski jezik.

Udata je i majka jednog djeteta.