Manja slova Veća slova RSSPitajte Kancelariju


Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom

KEI

Aleksandar Drljević, diplomirani inženjer Poljoprivrednog fakulteta, svoju karijeru započeo je u sektoru prehrambene tehnologije, u kompaniji Žitopromet A.D. Spuž u sektoru za kontrolu kvaliteta i uvođenje ISO standarda. Nakon toga, nastavlja rad u civilnom sektoru, kao aktivista i direktor nevladine organizacije “Zeleni Crne Gore”, koja je sprovodila brojne projekte i aktivnosti u cilju očuvanja Crne Gore kao ekološke države i unapređenja održivog razvoja.

Posjeduje zavidno iskustvo u upravljanju međunarodnim projektima i saradnji sa donatorskom zajednicom. Usavršavao se iz oblasti zaštite životne sredine, diplomatskih odnosa, održivog razvoja u Sjedinjenim Američkim Državama, Francuskoj, Italiji i Narodnoj Republici Kini. Do preuzimanja dužnosti glavnog pregovarača Crne Gore sa EU, bio je generalni direktor Generalnog direktorata za EU i regionalnu saradnju u Ministarstvu vanjskih poslova. Prije toga, bio je na diplomatskoj misiju u Rimu zadužen za Italiju, Maltu i San Marino, ali i za agencije UN sistema sa sjedištem u Rimu (Agencija UN za hranu i poljoprivredu (FAO), Svjetski program hrane (WFP) i Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj (IFAD).

U periodu nakon obnove nezavisnosti bio je i pomoćnik sekretara za evropske integracije zadužen za donatorsku podršku, kao i pomoćnik ministra vanjskih poslova i evropskih integracija za Instrument pretpristupne podrške - IPA. Ima bogato iskustvo u svim sferama rada, kako u biznis sektoru, tako i u vladinom i nevladinom sektoru, diplomatsko, ali i iskustvo u integracionom procesu, kao i u dijelu koji se tiče IPA fondova. Govori engleski, francuski i italijanski jezik.